Toerusting voor christenen in China en India

Christenen in het zuiden van Azië hebben dringend uw hulp nodig. Op wonderlijke wijze groeien de gemeenten in China en India. Ondanks verdrukking en vervolging. Het licht van Gods Geest over de Bijbelse waarheden dringt door in de harten van velen. Tot beschaming voor ons in het rijke westen.

Maar… grondige kennis van de Bijbelse leer ontbreekt. Dwalingen liggen op de loer. Helpt u deze kwetsbare, verdrukte en vervolgde christenen staande te blijven? Door voor ze te bidden, ze te helpen bij toerusting en steun te bieden?

Boeken en online cursussen voor christenen

De Hudson Taylor Stichting rust christenen toe. Al meer dan 25 jaar in China;  sinds kort ook in de Indiase deelstaat West-Bengalen. Zo kunnen we blijvend uitvoering geven aan onze missie. We ontsluiten als stichting de theologie van de Reformatie voor de leden van Chinese en Indiase kerken en huisgemeenten. Dat doen we door de boeken van bekende theologen te vertalen in het Chinees en West-Bengaals. (Het Bengaals wordt wereldwijd door 300 miljoen mensen gesproken, o.a. in West-Bengalen, Bangladesh en Nepal). We maken de gereformeerde theologie ook toegankelijk door online gratis Bijbelcursussen te geven. Zo dragen we een steentje bij aan de geestelijke groei en gemeenteopbouw in de Zuid-Aziatische landen. Tenminste: als God het zegent. En daar hebben we al bijzondere voorbeelden van gezien. Helpt u ons ook – met uw gebed én uw gift?

Help ook mee

“En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.”

2 Timotheüs 2:2

通往生命和救赎的道路只有一种 *

(卡尔文)

Mee eens?

Het valt waarschijnlijk niet mee om dit te ontcijferen. Maar zó voelt het voor onze Chinese broeders en zusters, die het heidendom achter zich gelaten hebben. God werkt in hun hart. Maar ze kunnen ‘Calvijn’ niet lezen. Ze missen theologisch en geestelijk onderwijs in hun eigen taal. Laten wij de schatten van ruim 500 jaar reformatie met hen delen.

*’Er is maar één weg tot het leven en het heil’ (Calvijn)

Help ook mee

Doelstellingen

Voor onze broeders en zusters

Het werk van Gods Geest verbindt mensen. Waar ook ter wereld. Als we zien hoe broeders en zusters in het verre Azië bijvoorbeeld de Bijbelgetrouwheid van ‘Calvijn’ herkennen, zich getroost voelen door de lessen van ‘Boston’ of hunkeren naar de pastorale raadgevingen ‘á Brakel’, dan raakt ons dat. We voelen ons hartelijk verbonden in ons belijden. En we zijn jaloers. Niet op de verdrukking en het lijden van de christenen in China en India. Maar wel op hun ongekunsteld vertrouwen in God daaronder, hun heilige vasthoudendheid en hun hartelijk geloven. Juist dan voelen we het: “Hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede” (1 Kor. 12 vers 26).

Samen met u willen we deze christenen helpen. Een zichtbaar geordend kerkelijk leven – zoals in Nederland – is in India moeilijk en in China vrijwel onmogelijk. Dat maakt de noodzaak des te groter om individuele voorgangers en gemeenteleden toe te rusten. Helpt u ons?

  • Handen vouwen

    Mogen we als eerste om uw gebed voor de kerk in Azië vragen? Weet dat deze christenen dagelijks smeken om hulp.

  • Toerusting bieden

    De kern van ons werk: het ontsluiten van de theologie van de Reformatie voor Chinese en West-Bengalese christenen en andere gebieden in Zuid-Azië als deze op ons pad komen. Laten we onze rijke bronnen delen!

  • Steun geven

    De nood onder christenen in vaak arme gebieden, is veelzijdig. Als onze projecten daar gelegenheid voor bieden, verlenen we hierin steun.

Doneer nu!

Help ons de Chinese en West-Bengalese christenen toe te rusten, door theologische werken en actuele kennis toegankelijk te maken voor hen. Hoeveel wilt u bijdragen?