Ontstaansgeschiedenis Hudson Taylor Stichting

De Stichting Bijbelse Hulpverlening werd formeel op 12 september 1997 opgericht. Daarvoor hadden de oprichters al enige jaren werkzaamheden in China verricht. Voor de stichting is het leven en werk van James Hudson Taylor een richtinggevend voorbeeld. Hudson Taylor (1832-1905) was een Engelse zendeling, die in woord en daad ruim vijftig jaar heeft gewerkt aan de verbreiding van de Bijbelse boodschap onder het Chinese volk. Omdat de stichting graag in haar werk de arbeid van Hudson Taylor tot voorbeeld heeft, heeft ze in 2006 besloten haar naam te wijzigen in Hudson Taylor Stichting Bijbelse Hulpverlening China.

Het leven van Hudson Taylor

J. Hudson Taylor (1832-1905) was een Engelse zendeling in China. Op jonge leeftijd voelde Hudson Taylor al een roeping van God om het Evangelie aan het Chinese volk te brengen. In 1853, op de leeftijd van 21 jaar, maakte hij zijn eerste zendingsreis naar China. In 1865 richtte hij de China Inland Mission (CIM, Chinese Inwendige Zending). Op het moment van de dood van Hudson Taylor, was CIM gezegend met 205 zendingsposten en 849 zendelingen in China. Hudson Taylor’s leven werd gekenmerkt door diepe bezorgdheid voor de zielen in China die nog nooit het Evangelie van Jezus hadden gehoord maar ook door een onwrikbaar vertrouwen in de trouw van God.

Missie & Visie

Visie

De visie van de stichting berust op de roep van de Macedonische man: “Kom over en help ons” (Hand. 16: 9 en 10). Zoals de apostel Paulus daaruit besloot dat de Heere hem riep, zo wil de Hudson Taylor Stichting gehoor geven aan de roep van de Chinese christenen. De werkzaamheden hebben primair een geestelijk karakter. Ze dienen te leiden tot uitbreiding en opbouw van Gods Koninkrijk in en buiten China.

Missie

De Hudson Taylor Stichting verspreidt Bijbelse en reformatorische lectuur en biedt zowel fysieke als digitale toerusting aan Chinese voorgangers en christenen in en buiten China. De focus ligt hierbij op de Chinese christenen binnen het eigen netwerk van huisgemeenten in China. Hierbij laat de Hudson Taylor Stichting zich leiden door de opdracht vanuit Gods Woord: “En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.” (2 Tim. 2) en “…lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb” (Matt. 28:19c).

  • Handen vouwen

    Mogen we als eerste om uw gebed voor de Chinese kerk vragen? Weet dat de Chinese christenen dagelijks smeken om hulp.

  • Toerusting bieden

    De kern van ons werk: het ontsluiten van de theologie van de Reformatie voor Chinese christenen. Laten we onze rijke bronnen delen!

  • Steun geven

    De nood onder Chinese christenen is veelzijdig. Als onze projecten daar gelegenheid voor bieden, verlenen we hierin steun.

Vraag magazine aan

De verhalen van de kerk in China dienen voor ons als spiegel en verbinden ons aan onze broeders en zusters zodat we voor hen kunnen bidden. Via ons gratis magazine blijft u op de hoogte van het werk van de stichting en informeren wij u over hoe het met onze broeders en zusters in China gaat.